Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Edukacja ekologiczna

Utworzono dnia 21.12.2017

9 grudnia 2017r. Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim zorganizował bezpłatne certyfikowane szkolenie dla nauczycieli i animatorów z edukacji ekologicznej, prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. W kilkugodzinnych warsztatach wzięły udział 24 osoby.

W programie szkolenia znalazły się m.in. prawne regulacje gospodarowania wodami i ochrony wód, zasoby wodne kraju jako ekologiczny wskaźnik rozwoju społeczno-gospodarczego, prognozy hydrologiczne, stan zasobów wodnych Polski, zarządzanie zasobami wody i administrowanie gospodarką wodną w Polsce. Warsztaty były prowadzone pod kątem praktycznych ćwiczeń z dziećmi. Nauczyciele zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy pedagogicznej z dziećmi oraz do stworzenia scenariuszy teatralnych przedstawień przyszłorocznego przeglądu teatralnego.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania pn: "XXIV Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej obejmujący problematykę zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej skierowany do mieszkańców województwa Łódzkiego".

Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i animatorów

Utworzono dnia 21.12.2017, 13:57