Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Historia Galerii

Galeria OGRÓD SZTUKI w Konstantynowie Łódzkim 

Koncepcja utworzenia Galerii OGRÓD SZTUKI narodziła się z inicjatywy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim Andrzeja Cieślika w 1993 roku. 14 maja 1993 r. o godz. 14.00 została otwarta pierwsza wystawa prac dzieci i młodzieży pt. Kwiaty polskie w formie konkursu, gdzie zostały zaprezentowane powstałe z wyobraźni kompozycje malarskie w różnorodnych technikach.

Dzięki przychylności ówczesnych władz nowopowstała instytucja podjęła działania wystawienniczo-edukacyjne, zmierzające do rozpowszechniania sztuki i polskich tradycji oraz popularyzacji działań artystycznych, tworzących dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Wiosną 1994 roku kierownikiem galerii została Wiesława Przybyło-Cieślik, wiążąc pracę oświatową i wystawienniczą tej instytucji. W pierwszych latach działalności Galerii OGRÓD SZTUKI zostały zorganizowane między innymi takie wystawy, jak: Bliżej teatru, Konstantynów moje miasto, Tkanina, Ziemia jest tylko jedna.

Uwzględniając potrzeby edukacyjne ludności miasta w zakresie działań twórczych we wszystkich kategoriach wiekowych, galeria przejęła również funkcje oświatowe, kształcąc dzieci i młodzież oraz osoby starsze. Dzięki pracom adaptacyjnym prowadzonym w latach 2007/2009, siedziba galerii przy ul. Jana Pawła II 9 stała się miejscem w centrum miasta tętniącym życiem i twórczą energią.

Przełomowym momentem dla działań wystawienniczych galerii stała się wystawa zorganizowana w roku 2009 z okazji Złotego Jubileuszu malarki dzieci Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury i dyrektor Haliną Bernat. Niezwykłe dwie osobowości, które zaczarowały galerię. I od tego wszystko się zaczęło!

Galeria OGRÓD SZTUKI w ciągu ponad 24 lat zorganizowała około 200 wystaw indywidualnych i zbiorowych min. takich artystów, jak: Danuta Muszyńska-Zamorska (Polska-Warszawa), prof. Stanisław Wójcikowski (Francja-Paryż), prof. Leszek Misiak (Polska-Kraków), Anna Maria Pilszak (Polska-Sanok), Małgorzata Seweryn (Polska-Kraków), Ilka Zofia Neumann (Niemcy-Berlin), Stefan Dybowski (Niemcy-Berlin), Barbara Lis (Polska-Kraków), Florian Kohut (Polska-Bielsko-Biała), Ewa Borowska (Polska-Biała Podlaska), Sylwia Romecka (Polska-Konstantynów Łódzki), Anna Bobrowska-Ekiert (Polska-Łódź), Paweł Duraj (Polska-Konstantynów Łódzki).

Wystawy grupowe: Stowarzyszenie Artystów MŁYN (Zgierz), Artyści na ASP z Konstantynowa Łódzkiego, Dom Kultury Zacisze (Warszawa), Pracownia Obrazu Cyfrowego nieżyjącego już prof. Jacka Nowotarskiego (ASP Łódź), Wystawa Studentów Technik Teatralno-Filmowych przedmiotu Zagadnienia scenografii pod opieką wykładowcy Justyny Cieślik-Płusy (ASP Łódź) i wiele innych.

Wystawy związane z tradycjami kulturowymi eksponowane we współpracy z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz kustosz Alicją Woźniak:Wiejskie świętowanieAniołowie się radują, Wiejska codzienność, Anioły do nas przyszły. Cykliczne współdziałanie przy realizacji projektów edukacyjno-kulturowych z Działem Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu Łódzkiego Domu Kultury pod okiem kustosz Danuty Wachowskiej.

Instalacje świąteczne na rynku miasta to kolejny przejaw inicjatyw artystycznych, których pomysłodawcą jest niezmiennie od 30 lat dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzej Cieślik. To wspaniała promocja naszego miasta, ale także doskonała forma integracji mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego z wytworem ludzkiej wyobraźni – dziełem sztuki.

Galeria jest organizatorem dziewięciu edycji plenerów malarskich województwa łódzkiego PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego – instytucji promujących zarówno piękno naszego regionu, jak również artystów, instruktorów ośrodków kultury i osób utalentowanych, których pasją jest malowanie. Jesteśmy w związku z tym właścicielami największej, bo liczącej ponad 600 sztuk, kolekcji obrazów – dokumentów w województwie łódzkim, (edycje plenerów malarskich 2007-2017).

Galeria OGRÓD SZTUKI współpracuje z instytucjami kultury takimi, jak: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (w 2016 roku umowa o współpracy artystycznej pomiędzy rektor Jolantą Rudzką-Habisiak, a burmistrzem miasta Konstantynowa Łódzkiego Henrykiem Brzyszczem i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury Andrzejem Cieślikiem), Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódzki Dom Kultury i jego Dział Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu (realizacja kompozycji przestrzennych inspirowanych haftem ludowym NIE TYLKO PETANKA), Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (uczestnictwo w projektach edukacyjnych, konkursach plastycznych i pokazach mody) czy Muzeum Sztuki ms2, którego kolekcja sztuki nowoczesnej wpisuje się w różnorodne formy przekazu medialnego. 

W Galerii OGRÓD SZTUKI prowadzone są cotygodniowe zajęcia – Warsztaty Plastyczne FORMAT A4 dla około 50 osób, skupiające 4 grupy dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat oraz Warsztaty FORMAT A3 dla słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od wielu lat dzieci i młodzież zdobywają tytuły laureatów oraz finalistów w konkursach wiedzy o sztuce oraz plastyczno-fotograficznych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Wielokrotni zdobywcy nagród otrzymują stypendia artystyczne burmistrza miasta Konstantynowa Łódzkiego za działalność twórczą i promocję miasta. Galeria sprawuje ponadto merytoryczna opiekę nad studentami ASP w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Historii Sztuki, Wydziału Etnologii oraz Kulturoznawstwa, przyjmując ich na staże absolwenckie.

Priorytetowym działaniem oświatowym galerii jest umożliwienie mieszkańcom miasta, tym małym i tym dużym, kontaktu z dziełami sztuki, artystami reprezentującymi zróżnicowane nurty i tendencje w sztuce. To również promocja Konstantynowa Łódzkiego na forum międzynarodowym i ogólnopolskim oraz dbałość o walory artystyczne realizowanych projektów, związanych z kulturą oraz tradycją regionu.

Przesłanie, jakie nam towarzyszy w codziennej pracy, to słowa Jana Pawła II z „Listu do artystów”, w którym czytamy:

Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji.

Zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości.