Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Fundacja Rozwoju Kultury

Fundacja powstała 04.04.2016r.  w celu pielęgnowania, promowania i wspierania Kultury i Sztuki, współpracy i współtworzenia nowych form działalności z  MOK.  Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Celami Fundacji są:

 • Pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki jak również ochrona dóbr kultury i tradycji
 • Promowanie interesujących zjawisk kultury światowej w Polsce
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • Wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury
 • Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej
 • Promocja młodych talentów
 • Inicjowanie wszelkich form twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, w szczególności takich jak teatr, muzyka, plastyka, film
 • Skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych i animatorów Kultury
 • Kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo,
 • Popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, wyodrębnianych w szczególności ze względu na kryterium wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.